Ademhalen is de belangrijkste taak van ons lichaam: onze ademhaling zorgt ervoor dat oxidatieprocessen in onze cellen en cel-interne (intracellulaire) respiratie optimaal verlopen.

 

Tijdens het ademen wordt lucht naar de longen getransporteerd en weer afgevoerd. Verder vindt de gaswisseling tussen onze cellen en onze omgeving plaats. De cellen gebruiken zuurstof voor de interne stofwisseling. Koolstofdioxide die tijdens het oxidatieproces ontstaat wordt gedeeltelijk door de cellen gebruikt en de rest wordt via de longen afgevoerd.

Gespecialiseerde organen (neus, longen, middenrif, en het hart) en cellen (erythrocyten- rode bloedlichaampjes die het eiwit hemoglobine bevatten om zuurstof te kunnen transporteren, zenuwcellen die op de hoeveelheid koolstofdioxide in het bloed reageren, en de zenuwcellen in het ademhalingscentrum van het brein) zijn bij de ademhaling betrokken.

 

                     

                                                                                                                                                       Normale adem haling                              Met Frolov's long en ademtrainer

 

    Normale Ademhaling Met Frolov's long en ademtrainer

Inademing

Zuurstof

21%

18%

Koolstofdioxide

0,03%

3%

Uitademing

Zuurstof

16%

13%

Koolstofdioxide

4,5%

7,5%

Ademhalingsfrequentie

 

14–18 per minuut

4–6 per minuut

Volume per minuut

 

7–9 l/min

4–4,5 l/min

V/Q ratio (verhouding lucht/bloed die de alveoli bereiken) 0,8–1 1,5–2,5

 

Formeel gezien kan het ademhalingsproces in drie hoofdfases onderverdeeld worden: externe respiratie, gaswisseling (zuurstof en koolstofdioxide) tussen de longen en de cellen (via het bloed), en weefselrespiratie (oxidatie van verschillende stoffen in de cellen).

 

Externe respiratie: de gaswisseling tussen het lichaam en de atmosfeer.

Gaswisseling via het bloed: het eiwit hemoglobine wordt getransporteerd door erythrocyten en is de belangrijkste drager van zuurstof. Met de hulp van hemoglobine wordt tot 20% van de koolstofdioxide getransporteerd uit weefsels naar de longen.

Weefselrespiratie (interne respiratie) bestaat uit twee fases:

 

  1. Gaswisseling russen bloed en weefsels, zuurstofopname in de cellen
  2. Afgifte koolstofdioxide (intracellulaire respiratie)

 

Om gezond en fit te blijven en de lichamelijke reserves op peil te houden, is het nodig om de ademhaling in goede conditie te brengen. Met behulp van ademhalingsoefeningen die de ademhalingspatronen veranderen, is dit te bereiken.

De medische wetenschap kent vele benaderingen tot ademhalingsoefeningen: oefeningen die op een gecontroleerde manier het zuurstofgehalte in het bloed verlagen (hypoxisch) of de koolstofdioxidegehalte doen stijgen (hypercapnisch), de Buteyko methode, oosterse ademhalingstechnieken om de ademhalingsfrequentie te verlagen, technieken om de volume lucht per minuut te verlagen, oefeningen die extra ademhalingsruimte in het lichaam gebruiken. Frolov’s long en ademtrainer is uniek omdat het de beste aspecten van al deze technieken combineert. De oefeningen zijn zeer eenvoudig: het apparaat wordt met de nodige hoeveelheid water gevuld en de patiënt ademt vanuit zijn middenrif.

De patiënt kan beginnen door via de neus te ademen, en later overstappen naar het ademen via de mond. Bij mondademhaling biedt het water in het apparaat weerstand. Men ademt langzaam en ontspannen uit, tegen de weerstand in. Bij regelmatig oefenen kan de duur van uitademen verlengd worden tot 40 of 50 seconden.

 

“Berglucht” en hypoxische oefeningen

 

De ademhalingstechniek die men gebruikt bij Frolov’s long en ademtrainer is ook gebaseerd op hypercapnische oefeningen: lucht met een hoge koolstofdioxidegehalte wordt ingeademd of de concentratie koolstofdioxide (CO2 )in de longen wordt verhoogd. De geleidelijke stijging van het COgehalte in de longen is het resultaat van een langzame ademhaling en het weer inademen door het mondstuk van het apparaat. Een deel van de CO2 die de patiënt uitademt wordt gemengd met de lucht die men door het apparaat inademt, dus de longen worden gevuld met CO2 –rijke lucht.

Bij hypercapnische ademhalingsoefeningen stijgt de COgehalte van de ingeademde lucht in de longen. Vanwege de fysiologische en biochemische effecten van CO op ons ademhalingssysteem spelen deze oefeningen een zeer belangrijke rol bij het gezond blijven. CO werd lange tijd gezien als een soort organisch afval, een nevenproduct van oxidatie binnen de cellen dat dient afgevoerd te worden door de longen krachtig met lucht te voorzien. Inmiddels heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat CO2   een essentiële factor is. Die de meeste fysiologische en biologische processen beïnvloedt. CO2   heeft invloed op de celstofwisseling en op de gladde spieren van interne organen en vaten. Verder draagt CO bij aan het reguleren van de zenuwstelsel, het evenwicht tussen zuren en basen in het lichaam , en het proces van zuurstofopname uit hemoglobine als het bloed door de haarvaten stroomt.

Bovendien blijkt het dat het menselijke lichaam actief reageert op een stijging van de CO2  gehalte in het bloed: speciale zenuwcellen en hypercapnische receptoren worden actiever. Maar deze reactie ontstaat niet tijdens dalingen in de CO2  gehalte, omdat de mens geen gespecialiseerde receptoren heeft die hierop reageren. Daarom zijn specifieke oefeningen nodig om voor de juiste hoeveelheid CO2  in het bloed en weefsel te zorgen.

Dit is wat er gebeurt als men bijvoorbeeld de adem voor langere tijd inhoudt: de hoeveelheid CO2  in het bloed wordt opgebouwd, en de neuronen in het ademhalingscentrum passen zich aan op die hoeveelheid CO.  Konstantin Pavlovich Buteyko, een Russische wetenschapper, ontwikkelde de PLDP methode op basis van een speciale ademhalingstechniek: het beperken van de diepe ademhaling. Volgens de theorie achter deze methode, wordt de ademhaling tijdens de oefeningen minder diep, dus daalt ook de hoeveelheid CO2  die afgegeven wordt, waarop een stijging van de CO2  gehalte in het bloed volgt. Veel mensen verwisselen deze methode met technieken gebaseerd op het ophouden van de adem, maar de twee technieken zijn volledig verschillend.

Tijdens actieve lichaamsoefeningen of lichamelijk werk, veroorzaakt de stijging in de oxidatie van glucose de aanmaak van CO2. Zo wordt het ademhalingssysteem getraind. Diverse persoonlijke beschermingsmiddelen (gasmaskers, ruimtepakken, enz.) zijn voorzien van systemen voor lucht terugvoer (zogenaamd “reverse breathing”). Als de drager uitademt (bijv. in een plastic zak) wordt een gasmengsel vermengt met de uitgeademde CO2.  Diverse hypercapnische oefeningen worden gebruikt zowel in klinische behandelingen tegen bepaalde ziektes (astma, stenocardie, hoge bloeddruk, enz.) als in de sport om het uithoudings- en weerstandsvermogen te verhogen en reserves na een training weer aan te vullen. 

De ademhalingsmethode die men tijdens het oefenen met Frolov’s long en ademtrainer toepast helpt bij oefeningen met een verhoogd CO2  gehalte (hypercapnische oefeningen). Periodieke verhoging van de CO2   gehalte in de longen wordt bereikt door de ademhaling te vertragen en door “reverse breathing” (zie hierboven) via het apparaat. Tegelijkertijd wordt een deel van de afgegeven COdie door het Frolov’s long en ademtrainer systeem wordt opgevangen weer vermengd met de ingeademde lucht. Het verrijkte CO2  mengsel gaat direct naar de longen.

 

Oosterse ademhalingstechnieken op basis van vertraagde ademhaling

 

De bij Frolov’s long en ademtrainer behorende ademhalingstechniek is gebaseerd op een langzame opbouw van de exhalatieduur en de duur van de ademhalingscyclus. Hierdoor daalt de ademhalingsfrequentie. De ademhaling wordt vertraagd en de neuronen in het ademhalingscentrum passen zich aan het lagere ademhalingstempo en frequentie aan. Oosterse culturen kennen al sinds eeuwen soortgelijke technieken.

 

Waarom heb ik er baat bij?

 

Het is algemeen bekend dat een volwassene in een staat van rust (zittend) ongeveer 16 tot 20 keer per minuut ademt. Mensen die regelmatig sporten ademen 8 tot 12 keer per minuut.

De frequentie weerspiegelt de gezondheidsstatus, de effectiviteit van het ademhalingssysteem, en de lichamelijke reserves. In andere woorden, het vitale vermogen wordt weerspiegeld.

Daarom worden verschillende ademhalingsoefeningen ter verlaging van de ademhalingsfrequentie door diverse medische, therapeutische en sportprogramma’s aanbevolen.

Deze methodes zijn bijzonder populair in de oosterse ademhalingstechnieken. Mensen die bijvoorbeeld gedurende langere tijd Qigong beoefenen ademen langzamer: 4-6 keer per minuut, en in sommige gevallen zelfs 2 keer per minuut. Neurofysiologen observeerden dat de ademhalingsfrequentie daalt tijdens Zen meditatie. De frequentie daalt al aan het begin van transcendentale meditatie, de totale volume daalt gemiddeld 1 liter per minuut. Het zuurstofniveau daalt ook. Er werd ook vastgesteld dat regelmatige meditatie de ademhalingsfrequentie verlaagt en de hersengolven normaliseren. Dit wakkert het zelfgenezend vermogen van het lichaam aan.

Vrijwillige verlaging van de ademhalingsfrequentie en het positieve effect van ademhalingsoefeningen op de psychische gesteldheid worden met succes toegepast in diverse psychotherapeutische programma’s gericht op de genezing van psycho-emotionele aandoeningen, posttraumatische shock, en diverse verslavingen (roken, alcohol, enz.). Een langzame ademhaling wordt ingezet aan het begin van de therapie om een ander bewustzijnsniveau te bereiken en om een beter resultaat te bereiken na het integreren van een negatieve ervaring met positief inzicht.

Natuurlijk zijn ademhalingstechnieken zeer geliefd bij sporters omdat het vermogen om zelf de ademhalingsfrequentie te regelen het succesvol beoefenen van bepaalde oefeningen mogelijk maakt en het herstel na een trainingssessie bevordert.

De manier van ademen met het gebruik van Frolov’s long en ademtraining systeem zorgt voor een langzame verlenging van de exhalatieduur en de duur van de ademhalingscyclus. Op deze manier daalt de ademhalingsfrequentie, ademt men langzamer, en de neuronen in het ademhalingssysteem passen zich geleidelijk aan het langzamere, minder intense ademhalingsfrequentie aan.

 

Ademhalingstechnieken om de luchthoeveelheid per minuut te verlagen

 

Ademhalingsoefeningen met het Frolov’s long en ademtraining systeem vertragen de ademhaling en verlengen de exhalatieduur. Hierdoor daalt de volume van ingeademde lucht per minuut en wordt hyperventilatie voorkomen.

Het verlagen van de aantal ademhalingen per minuut zorgt voor een economische externe ademhaling en draagt bij aan het stoppen van excessieve luchttoevoer (hyperventilatie). Oefenen op deze manier leidt tot een verlaging van de luchthoeveelheid (volume) per minuut en de ademhalingsfrequentie, terwijl de algehele ademvolume stijgt en een maximum aan lucht naar de longen toegevoerd wordt als men na het inademen de adem inhoudt.

Al lijkt dit tegenstrijdig, is het fysiologisch gezien goed te verklaren. Tijdens de reductie van de volume per minuut, wordt excessieve luchttoevoer naar inactieve gebieden (waar geen gaswisseling plaatsvindt) verminderd. Tot deze “dode zones” behoren volgens wetenschappers de luchtkanalen (luchtpijp, bronchiën) . Tegelijkertijd geven wetenschappers aan dat de luchttoevoer naar de longblaasjes en de gasstofwisseling tussen de longblaasjes en haarvaten verbeteren.

De reductie van de volume per minuut wordt bereikt doormiddel van ademhalingsoefeningen gericht op het vrijwillig beperken van de luchttoevoer en de verlaging van de ademhalingsfrequentie. Speciale oefeningen zijn hiervoor geschikt, zoals PLDB oefeningen (Buteyko) en oefeningen met VORPMBV techniek (vrijwillige, optimale vermindering van de volume per minuut). Diverse apparaten worden gebruikt om de ademhaling te reguleren, zoals BF (biofeedback) complexen.

Tijdens het oefenen met Frolov’s long en ademtraining systeem daalt het volume per minuut en stopt hyperventilatie als gevolg van een langzamere ademhaling en een langere uitademing.

Ademhalingsoefeningen die tot een vrijwillige beperking van de luchttoevoer naar de longen leiden verminderen de ademhalingsfrequentie en de volume ingeademde lucht per minuut. Dit resultaat wordt bereikt door het toepassen van bepaalde ademhalingstechnieken, zoals Buteyko’s ondiepe ademhalingsmethode, of VORPMBV techniek. Hiernaast worden ook diverse apparaten gebruikt om de ademhaling te reguleren. Frolov’s long en ademtraining systeem is compact en handig ontworpen, en is uitermate geschikt voor deze oefeningen.

 

Ademhalingsoefeningen met ademweerstand

 

Het lichaam reageert op weerstand bij het uitademen door de luchttoevoer naar de longblaasjes en de verhouding tussen lucht- en bloedtoevoer te optimaliseren. Verbeterde luchttoevoer, gaswisseling en microcirculatie herstellen de regulerende mechanismen van het lichaam en de stofwisseling in weefsels en organen.

Ademhalingsoefeningen met weerstand zijn in de sport en in de klinische geneeskunde belangrijk. Ze helpen sporters om de kracht en uithoudingsvermogen van de ademhalingsspieren te verbeteren en zorgen voor optimaal  gebruik van het vermogen van het ademhalingssysteem. In de geneeskunde zijn deze oefeningen nuttig voor patiënten die aan kortademigheid leiden, omdat ze de negatieve effecten van vermoeide ademhalingsspieren verminderen. Ademhalingsoefeningen met weerstand zijn ook aanbevolen bij het opleiden van gebruikers van persoonlijke beschermingsmiddelen voor het ademhalingssysteem: gas maskers, duikpakken, ruimtepakken, enz. Deze trainingssessies versterken de ademhalingsspieren en verhogen het uithoudingsvermogen van deze spieren. Ze zorgen ook ervoor dat de bronchiën en longweefsels zich aanpassen aan de luchtweerstand en hebben een masserend effect op de bronchiale spieren en longweefsels.

Tijdens het uitademen, heeft de weerstand invloed op de bronchiën: de luchtstroom verbetert, slijm wordt verwijderd, en de bronchiën ervaren minder vaak expiratory collaps (verouderingsprocessen van het elastische longweefsel door veroudering, roken en stofdeeltjes in de longen), de bronchiale boom wordt gereinigd, en het ineenklappen van bronchiale wanden wordt verminderd. Zo verbeteren deze oefeningen de processen in de longen en het reinigen van de bronchiën. Ze leiden tot een langzamere ademhaling en een verbetering van het vermogen om de adem in te houden. De gasstofwisseling ondergaat bepaalde veranderingen. Er komt meer CO2  in de longblaasjes en in de uitgeademde lucht. Dit heeft een positief effect op de luchttoevoer naar de longblaasjes en de verhouding tussen lucht- en bloedtoevoer. Dit betekent dat de gasstofwisseling in de longblaasjes verbetert.

Exhalatieweerstand wordt gedefinieerd als kunstmatige ademregulatie met weerstand bij de exhalatie (ABC) of als toegevoegde respiratoir weerstand (ARR). Een weerstandsapparaat wordt een “dynamic breath resistor” (DBR) genoemd.

Eerst veroorzaakt exhalatieweerstand luchttoevoer naar de longblaasjes en optimaliseert de verhouding tussen lucht- en bloedtoevoer. Een verbeterde luchttoevoer bevordert de gasstofwisseling, de microcirculatie, het herstel van stofwisselingsziektes van de organen en weefsels, en de aanvulling en herstel van onderdrukte functies en regulerende mechanismen.

 

Ademhalingsoefeningen die gebruik maken van extra ademruimte

 

Tijdens het oefenen zorgt Frolov’s long en ademtrainer voor extra ademhalingscapaciteit. De volume van het apparaat is zelfs geschikt voor kleine kinderen en patiënten die aan zware longaandoeningen lijden.

Als extra ademruimte (ABS) tijdens de ademhalingsoefeningen gebruikt wordt, stimuleert dit de adaptatie aan hypercapnie en hypoxie en traint de ademhalingsspieren. Het toepassen van deze techniek leidt tot een verbeterde luchttoevoer naar de longen, sterke ademhalingsspieren met verbeterde uithoudingsvermogen, en verhoogd de weerstand zowel tegen hypoxie en hypercapnie als tegen veranderingen in het lichaam. Gewone ademhaling met ABS verhoogt het fysieke arbeidsvermogen en de weerstand schommelende zuurstof- en koolstofdioxidegehaltes.

Frolov’s long en ademtrainer zorgt voor extra ademruimte binnen dezelfde grenzen als ABS, die ook veilig zijn voor kleine kinderen en patiënten met ernstige longaandoeningen.

 

Conclusie

Het ontwerp van Frolov’s long en ademtrainer en de bijpassende ademhalingstechniek waarborgen het succes van de ademhalingstherapie, dat een positief effect heeft op de ademhalingssysteem en de gezondheid. Het lichaam geneest omdat het met de nodige energie voorzien wordt en een algehele gevoel van welzijn ervaart.