Copyrights

 

 

 

Deze website, en alle teksten en documenten van Adem/slim zijn eigendom van RomedGezond en vallen automatisch onder de auteursrechten van RomedGezond.

Het merk AdemSlim is gedeponeerd bij het BBIE. Niets van deze website mag worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopiëren, microfilm, elektronisch en/of magnetische opslag, cd-1, cd-rom, dvd of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RomedGezond.